Göteborgs Konstförening, lilla galleriet, 13/5-4/6 2023