Katarina Norrby’s ceramic objects  are on the one hand fragile and a bit clumsy but on the other hand bold and strong.

– Gitte Brugman, Artistic leader, Art Month Ameland 2019

Katarina Norrby is a ceramic artist living in Göteborg Sweden.

She works in a mixture of porcelain and paper which she tucks and builds her pieces with.

She sees her ceramic works as abstract persons or beings. For her they are individuals in their own right and at the same time subjective aspects in a diverse and rich reality.

She often cuts holes in her pieces. Sometimes they resemble an eye, an ear or a mouth. She is interested in how the sculptures relate to each other and how we relate to them. She is interested in what it could mean to be a subject, in oneself and together with other subjects.

The objective, measurable aspects of reality are necessary but in some way they exist outside ourselves and tell a story that we are not necessarily a part of.

Relating to subjective aspects require something else, other stories.

Katarina got her education at Capellagården on the island of Öland.

Katarina Norrby är keramikkonstnär och bor i Göteborg.

Hennes material är porslinslera som hon blandar med papper, kavlar och bygger med.

Hon ser sina keramiska arbeten som abstrakta och schematiska personer eller varelser. För henne är dom individer i sin egen rätt och samtidigt subjektiva aspekter av en mångfaldig och rik verklighet.

Hon skär ofta hål i sina föremål. Ibland kan hålen likna ögon, öron eller en mun. Hon är intresserad av hur föremålen relaterar till varandra och hur vi relaterar till dom. Hon är intresserad av vad det kan vara att vara ett subjekt, i sig själv och tillsammans med andra subjekt.

De objektiva, mätbara aspekterna av tillvaron är nödvändiga men ligger i någon mening utanför oss själva och berättar en berättelse där vi själva inte nödvändigtvis ingår.

Att förhålla sig till subjektiva aspekter kräver någonting annat, andra berättelser. Katarina fick sin utbildning på Capellagården på Öland.

CONTACT

anna.katarina.norrby@gmail.com
Instagram: @katarinanorrby

EDUCATION

2005-2007, Capellagården, ceramics department 
2004-2005, Grebbestads folkhögskola, ceramics department

SOLO EXHIBITIONS

2023, Göteborgs Konstförening
2022, Galleri Majnabbe
2021, Lerverk, pop-up
2016, Sintra, Göteborg
2010, Kaolin, Stockholm

OTHER EXHIBITIONS

2023, Helsingborgs konstförening, Karantänen, 9 artists show sculpture in different materials
2019, Kunst Maand Ameland, the Netherlands
2008, Window exhibition at Sintra konsthantverksbutik, Göteborg
2008, ”In marble”, group exhibition at the Swedish embassy in Tokyo and at Swedish Centre Foundation in Hokkaido, Japan, a collaboration between students from Capellagården and Tokyo Zokei university
2006, 2007, Summer exhibition at Capellagården, Öland       

MISCELLANEOUS

Represented by Värmlands landsting 2013
Member of KRO – Konstnärernas Riks Organisation / Swedish artists organisation.
Press: Hemslöjden, 2007/04, Sköna hem, 2011/1

GRANTS

2008, Estrid Ericssons stiftelse
2006, Ax:son Johnssons stiftelse
2005, 2010, Wilhelm och Martina Lundgrens stiftelse